28.05.19 г.

Недостиг на работна ръка в района Prescott&Russell в Онтарио! Възможност за реализация в Онтарио с Френски език?

В една по-предна статия споменах, че управлението на районът Прескот и Ръсел обсъжда политика за кандидат-имигранти франкофони...
Всичко напредна доста и след обсъждане съвместно между община Хоуксбъри, съветника по въпросите на местният бизнес на Прескът/Ръсел, кметовете на Hawkesbury, East Hawkesbury, управленската структура на CSEPR и Cornwall, представители на местният бизнес и силно медийно присъствие се стигна до извода, че е нужно действие. Беше създаден отдел по имиграция и интеграция на кандидат имигранти франкофони, както и на желаещи зад граница франкофони да се заселят и работят в района на Прескът/Ръсел.