31.10.11 г.

Работа, работно място и интеграция на работното място

"...ще съм благодарна, по нататък ако отделите време и опишете какво представлява работната среда в Монреал, офиси, фирми, колеги, отношение, винаги е полезно човек да прочете още едно мнение!"

В отговор на това запитване реших да напиша един пост за работната среда.
Работната среда се основава изцяло на вашето собствено "аз" и на това какво ще си постелите, но предполагам това си го знаете. Основното, което кара колегите ви да ви приемат, отхвърлят или да странят от вас е нивото на знаене респективно незнаене на езиците - английски и френски. Това дали ще ви приемат зависи също в каква компания сте попаднали - френскоговоряща, англоговоряща, байлангуЪл... Ако нивото ви на езиците е "напреднал", то предполагам няма да имате никакви проблеми освен, ако не попаднете в компания на крайни екстремисти, които не могат да понасят имигранти.
Фирмата, в която започнах аз в началото беше щатска т.е. преобладаваха англофоните. В самото начало не си чувствах нито единия език сигурен нито другия. Отидох първия ден леко притеснен...да не казвам силно притеснен каква ще е комуникацията ми с колегите. Компанията беше в химическата индустрия и ентъртейнмънт индустрията - правихме топчета за пейнтбол.