14.12.18 г.

Prescott & Russell, Ontario - политика за интегриране и заселване на имигранти франкофони

След преминаването на имиграционната процедура, след пристигането и установяването всеки един от нас се сблъсква с неизбежният въпрос : "И сега накъде?" 
Това се случва особено след като установим, че нещата не са такива каквито изглеждат докато имиграцията е една мечта и установяването на новото място изглежда като приключение. 
При търсенето на работа работодателят винаги иска т.нар "канадски работен опит", който като новопристигнал няма как да притежаваш. При търсенето на квартира собственикът търси препоръки, които също няма как да бъдат притежавани от новодошъл имигрант. Нещата определено не са лесни, но винаги има светлина в тунела. Светлината обикновено е покрита от плътен черен чаршаф, който не ѝ позволява да излезе на повърхността, но нея винаги я има.

Обикновено като новодошли се целим в големите градове, в които поне привидно има много работа, избор на работни позиции и не осъзнаваме, че в същите тези големи градове конкуренцията за работните места е доста по-голяма.

За какво пиша всичко това?