24.11.12 г.

Зимни инвестиции в България - оправдани ли са за Канада?

Идва зима.

Доста хора се запътват насам точно по това време, защото чакането е било дълго. Визите са дошли, а времето за стоене "на педал" е изтекло. Всеки иска да се приключи с нещото, което е в процес... Напълно истинско желание. След толкова години изживени в Канада не знам доколко е правилно, но това е решение напълно индивидуално. Както са казали старите хора, всеки трябва да изживее смелостта си, колкото и противоречиво да звучи е истина...изпитана.
Тръгващите насам 100% си задават въпроса дали трябва да инвестират в зимни дрехи и обувки.