4.06.13 г.

Загубен Сертификат за селекция (CSQ)! Какво да правим?

Преди няколко дни имах казус, в който пътуващите кандидат-имигранти установяват, че липсват сертификатите им за селекция (missing CSQ). Доста неприятен факт, а полета е 4 дни след като установяват това. Чрез други българи разбрах за тази ситуация и реших да говоря директно с MICC, макар че предварително по пътя на логиката решението ми се струваше близко.
Главните герои в историята бяха доста наплашени и стреснати от факта за липсващите сертификати (абсолютно нормално като се има предвид дългото им чакане). Дори се промъкна идеята за отлагане на полета, докато се намеря сертификатите или се извадят нови. Както се сещате обаче едно такова отлагане в последния момент е свързано с много пари основно, а главоболията дори няма да ги споменавам.