5.02.13 г.

Сертифицирани преводи свързани с имиграционната процедура

По молба на няколко читатели публикувам тази тема за улеснение, която ще бъде с продължение, защото тук ще засегна само един от проблемите, за които ме помолиха да напиша.
Темаите ще съдържа няколко линка, които не са свързани по между си.
И в други теми съм засягал преводите, които се правят в хода на имиграционната процедура. Сигурно ще се повторя с част от нещата, които ще пиша, но за минимизиране и на без това голямата сума, която се получава в хода на процедурата съвета ми е да превеждате документите си при оторизиран канадски преводач. ЗАЩО? По няколко причини! Първата е, че при стъпване на канадска земя по-голяма част от преводите ви, които сте направили в България НЕ ВАЖАТ.